Välkommen till
Trädgårdsprakt AB

Trädgårdsprakt är ett anläggnings- och skötselföretag i Södertälje som har som målsättning att alltid hålla en hög kvalitet mot våra kunder.

Vill du ha en trädgård som håller en hög kvalitet –
välkommen att kontakta oss!

Vi erbjuder:

• Trädbeskärning
• Träd och Växtinventering
• Nyskapande och Återställande av
  grönmiljö
• Rådgivning
• Plantering
• Stenläggning
• Ritning av befintlig och nybyggd
  grönmiljö
• Skötselplaner
• Skötsel av grönmiljö
• Manuell och maskinell snöröjning

Företagets policy:

Rätt sak – Rätt plats
– I rätt tid – Med kvalitet

Trädgårdsprakt har som krav att alla som arbetar i företagets namn har en grönyteutbildning bakom sig på minst två år.

Kontakt

Liselotte Nilsson
Trädgårdsmästare

E-post: liselotte.nilsson@tradgardsprakt.se
info@tradgardsprakt.se

Mobil: 076-823 29 38
Daniel: 070 – 758 29 19
Robin: 072 – 700 77 07